1. QWATT OÜ (Qilowatt It) välittää valmistajan takuun myydylle tuotteelle. Takuu oikeuttaa ostajan takuuaikana vaatimaan esineen maksutonta korjaamista tai vaihtamista, jos se on mahdotonta tai epäonnistunutta.
  2. Takuu kattaa valmistajan aiheuttamien rakennus-, valmistus- ja materiaalivirheiden korjauskustannukset valmistajan määrittelemänä aikana.
  3. Valmistajan takuu rajoittuu laitteiston palauttamiseen alkuperäiseen kuntoonsa. Valmistajan takuu ei pääsääntöisesti salli tuotteen vaihtamista uuteen tai myyntisopimuksen peruuttamista. Valmistajan takuu ei myöskään kata kustannuksia, jotka aiheutuvat tuotteiden käytöstä tai käyttökyvyttömyydestä, tietojen katoamisesta tai muista vastaavista tapahtumista.
  4. Ostetun tuotteen takuun voimassaolon todistava asiakirja on myyntisopimuksen vahvistus tai myyntilasku.
  5. Takuuaika alkaa tuotteen toimittamisesta ostajalle ja on voimassa tavaran valmistajan ilmoittaman ajanjakson loppuun.
  6. Mikäli tuotetta korjataan takuuaikana, takuuaikaa pidennetään korjausajan pituudella. Kun tuote korvataan uudella tuotteella, uudelle tuotteelle myönnetään yhtä pitkä takuu kuin myyntitakuu.
  7. Takuu ei sulje pois tai rajoita ostajan oikeutta käyttää muita laillisia tai sopimukseen perustuvia oikeussuojakeinoja.