Privaatsustingimused

 

De beheerder van de persoonsgegevens van de qilowatt.eu online shop en de app.qilowatt.it app is QWATT OÜ (statutaire zetel 16373039), Veski, Kudina village, Jõgeva municipality, Jõgeva county, 49210 en e-mail info@qilowatt.it.

De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

 • naam, telefoonnummer en e-mailadres;
 • afleveradres;
 • bankrekeningnummer;
 • de kosten van goederen en diensten en betalingsgegevens (aankoopgeschiedenis);
 • gegevens over klantenondersteuning.

Wat is het doel van de verwerking?

 • Persoonlijke gegevens worden gebruikt voor het beheer van bestellingen van klanten en de levering van goederen.
 • Gegevens over aankoopgeschiedenis (aankoopdatum, goederen, hoeveelheid, klantgegevens) worden gebruikt om een overzicht samen te stellen van gekochte goederen en diensten en om de voorkeuren van klanten te analyseren.
 • Het bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen terug te sturen naar de klant.
 • Persoonsgegevens, zoals e-mail, telefoonnummer, naam van de klant, worden verwerkt om problemen met betrekking tot de levering van goederen en diensten op te lossen (klantenservice).
 • Het IP-adres of andere netwerkidentificatiegegevens van de gebruiker van de online shop worden verwerkt om de online shop als een dienst van de informatiemaatschappij aan te bieden en om statistieken van het webgebruik op te stellen.

Wettelijke basis

De verwerking van persoonsgegevens wordt uitgevoerd ten behoeve van de uitvoering van een contract met een klant.
Verwerking van persoonsgegevens om te voldoen aan een wettelijke verplichting (bijv. boekhouding en beslechting van consumentengeschillen).

Ontvangers aan wie persoonlijke gegevens worden verstrekt

 • Persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan de klantenservice van de online shop om aankopen en aankoopgeschiedenis te beheren en problemen van klanten op te lossen.
 • De naam, het telefoonnummer en het e-mailadres worden doorgestuurd naar de transportdienstverlener die de klant heeft gekozen. In het geval van goederen die per koerier worden geleverd, wordt naast de contactgegevens ook het adres van de klant vermeld.
 • Als de boekhouding van de online shop wordt uitgevoerd door de serviceprovider, worden de persoonsgegevens doorgegeven aan de serviceprovider voor het uitvoeren van de boekhouding.
 • Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan dienstverleners op het gebied van informatietechnologie als dit noodzakelijk is om de functionaliteit van de online shop te garanderen of om de beschikbaarheid van gegevens te waarborgen.

Beveiliging en toegang tot gegevens

 • Persoonsgegevens worden opgeslagen op de servers van Veebimajutus.ee en TransIP.eu, die zich bevinden op het grondgebied van een lidstaat van de Europese Unie of op het grondgebied van een land dat is toegetreden tot de Europese Economische Ruimte.
 • Gegevens kunnen worden overgedragen aan landen waarvan het niveau van gegevensbescherming door de Europese Commissie als adequaat is beoordeeld en aan bedrijven in de Verenigde Staten die het Privacy Shield hebben ondertekend.
 • Toegang tot persoonsgegevens wordt verleend aan de medewerkers van de online shop, die toegang hebben tot persoonsgegevens om technische problemen met betrekking tot het gebruik van de online shop op te lossen en om klantenservice te verlenen.
 • De online shop implementeert passende fysieke, organisatorische en IT-beveiligingsmaatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onwettige vernietiging, verlies, wijziging of ongeoorloofde toegang en openbaarmaking.
 • De overdracht van persoonlijke gegevens aan de verwerkers van de online shop (bijv. transportdienstverlener en gegevensaggregator) is gebaseerd op contracten tussen de online shop en de verwerkers. Verantwoordelijken voor de verwerking van gegevens moeten zorgen voor passende waarborgen bij de verwerking van persoonsgegevens.

Persoonlijke gegevens inzien en corrigeren

 • Persoonlijke gegevens kunnen worden ingezien en gecorrigeerd in het gebruikersprofiel van de online shop. Als de aankoop is gedaan zonder gebruikersaccount, kunt u toegang krijgen tot de persoonlijke gegevens via de login.

Intrekking van toestemming

 • Als de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op de toestemming van de klant, heeft de klant het recht om de toestemming in te trekken door de klantenservice hiervan per e-mail op de hoogte te stellen.

Opslag

 • Persoonlijke gegevens worden verwijderd wanneer u uw online shop account afsluit, tenzij deze gegevens bewaard moeten worden voor boekhoudkundige doeleinden of om consumentengeschillen op te lossen.
 • Als een aankoop wordt gedaan in een online winkel zonder klantenaccount, wordt de aankoopgeschiedenis drie jaar bewaard.
 • Bij geschillen over betalingen en consumentengeschillen worden persoonsgegevens bewaard totdat de claim is afgehandeld of de verjaringstermijn is verstreken.
 • Persoonlijke gegevens die nodig zijn voor boekhoudkundige doeleinden worden zeven jaar bewaard.

Verwijdering

 • Om persoonlijke gegevens te verwijderen, moet u per e-mail contact opnemen met de klantenservice.
 • Er wordt uiterlijk binnen een maand een antwoord op het verzoek tot wissen gegeven, waarin de periode van het wissen wordt gespecificeerd.

Overdracht naar

 • Verzoeken voor de overdracht van persoonlijke gegevens die per e-mail worden gedaan, worden uiterlijk binnen een maand beantwoord.
 • De klantenservice controleert de identiteit en geeft aan welke persoonlijke gegevens moeten worden overgedragen.

Direct marketingcommunicatie

 • Het e-mailadres en telefoonnummer worden gebruikt om direct marketingberichten te sturen als de klant daarvoor toestemming heeft gegeven. Als de klant geen directmarketingcommunicatie wenst te ontvangen, moet hij/zij de juiste referentie selecteren in de voettekst van de e-mail of contact opnemen met de klantenservice.
 • Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van direct marketing (profilering), heeft de klant het recht om op elk gewenst moment bezwaar te maken tegen zowel de eerste als de verdere verwerking van zijn of haar persoonsgegevens, met inbegrip van profilering in verband met direct marketing, door de klantenservice hiervan per e-mail op de hoogte te stellen (deze informatie moet duidelijk en gescheiden van alle andere informatie worden verstrekt).

Geschillen oplossen

Geschillen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens kunnen worden opgelost via de Klantenservice (support@qilowatt.it). De toezichthoudende autoriteit is de Estse Inspectie voor gegevensbescherming (info@aki.ee).

QWATT OÜ is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. QWATT OÜ stuurt de persoonsgegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van betalingen door naar verwerker Maksekeskus AS.