Teenuse kasutamise tingimused (e-pood)

Teenuse kasutamise tingimused

Üldsätted

 1. Käesolevad QWATT OÜ (registrikood 16373039) (edaspidi Müüja) tingimused kehtivad kõikkidele https://qilowatt.eu e-poe Kasuatajatele.
 2. Tingimustega nõustumisel kinnitab kasutaja, et on tingimustega tutvunud, nendega nõus ja täidab neid.

Andmete kaitse ja töötlemise põhimõtted

 1. Korrektseks teenindamiseks kogutakse kasutajatelt järgnevaid andmeid:
  1. isikutuvastuse andmed;
  2. kontaktandmed;
  3. tehingute andmed.
 2. Müüja säilitab ja töötleb lisaks kasutaja otseselt antud andmetele ka veebikeskkonnas kogutud funktsionaalseid andmeid (küpsised) ning kolmandate osapoolte pakutavad andmed (Facebook ja Google Analytics).
 3. Müüja säilitab andmeid vastavalt privaatsusteates näidatud tähtajale.
 4. Müüja tagab isikuandmete kaitsmise ja töötlemise kooskõlas õigusaktide ja heade tavadega.
 5. Kui privaatsustingimusega on kokkulepitud, et Kasutaja nõustub saama turunduspakkumisi, siis võib müüja kontakteeruda Kasutajaga turunduse eesmärkidel.
 6. Kasutajal on võimalik turunduspakkumiste saamise nõusolekut muuta sellest Müüjat teavitades.
 7. Kasutaja on kohustatud e-poodi turvaliselt kasutama. E-poe külastamiseks kasutatav seade peab olema turvaline ning isikutuvastuse andmed peavad olema privaatsed.
 8. Kui Kasutajale on saanud teatavaks või on kahtlus, et kolmandal isikul võib olla juurdepääs tema isikutuvastuse andmetele, siis peab ta kohe muutma vastavad andmed, vältimaks teiste ligipääsu tema andmetele.

Kaupade ostmine

 1. E-poest on võimalik osta kaupu, mis on laos. Kauba hind ja saadavus võivad jooksvalt ja ette teatamata muutuda.
 2. Müüjal on õigus e-poe vahendusel sõlmitud müügilepingust taganeda ning tellitud kaup jätta üle andmata või teenus osutamata järgmistel juhtutel:
  • kaup on laost otsa saanud;
  • kauba hinda või omadusi on e-poes kuvatud valesti süsteemivea tõttu;
  • kui ostja ei vasta müüja poolt kehtestatud tingimustele;
 3. Kui müüjal ei ole võimalik tellimust täita, siis tagastatakse tasutud summa.
 4. Kauba eest saab tasuda PayPal-i või panga ülekandega arvel näidatud rekvisiitidele.
 5. Kaup tuuakse tellimuses sisestatud tarneaadressile, vastavalt tellija valitud tarnemeetodile, kokkulepitud ajal.
 6. Kui ostja ei tule kaubale järgi 14 päeva jooksul pärast kokkulepitud kauba kättesaamise kuupäeva, siis loetakse, et Kasutaja on müügilepingut rikkunud ning ta ei soovi neid kaupu. Müüjal on õigus müügilepingust ühepoolselt taganeda ning tasaarveldada tekkinud kulud.

Müügilepingust taganemine ja kauba tagastamine

 1. Kasutajal on õigus taganeda müügilepingust 14 päeva jooksul alates kauba kättetoimetamise päevast.
 2. Tagastatav toode peab olema müüja pakendis ja kasutusjälgedeta. Toote tagastamine koordineerida koostöös klienditoega.
 3. Tagastatava toote transpordikulud tasub kasutaja.

Vastutus ja vaidluste lahendamine

 1. Kasutajal on võimalik kauba lepingutingimustele mittevastavuse korral tuginedes seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele, s.h nõuda lepingu täitmist, nõuda kahju hüvitamist ja leping üles öelda.
 2. Kauba garantii tingimused tehakse kättesaadavaks elektrooniliselt e-poes.
 3. Lepingutingimustele mittevastava kauba puhul on võimalik müüjale pretensioone esitada ühe kuu jooksul alates kauba üleandmise päevast. Puuduste avastamisel ei tohi kaupa kasutada, kui see halvendab kauba seisukorda.
 4. Hilisemate probleemide lihtsamaks lahendamiseks peab ostja säilitama ostudokumendid, mis tõendavad, et kaup on ostetud müüja e-poest.
 5. Pretensioonid tuleb esitada e-posti teel aadressile: support@qilowatt.it või kontakteerudes e-poe kontaktandemetes toodud viisil.
 6. Puudustega kauba korral on tarbijal õigus nõuda esmalt kauba tasuta parandamist või selle asendamist uue kaubaga.
 7. Müüja ei vastuta kauba puuduste eest, mis on tekkinud kauba otstarbele mittevastava kasutamise, hooldamise või rikkumise tõtta.
 8. Pretensiooni aluseks olev seade peab olema tuvastatav Müüja müüdud seadmena (seerianumber).
 9. Samuti ei tohi seade olla avatud või selle osad vahetatud.
 10. Müüja tagab, et e-poes müüdavad kaubad vastavad Euroopa Liidus kehtivatele standarditele.
 11. Kasutaja võib kauba üle tekkiva vaidluse lahendamiseks pöörduda Tarbijakaitse Ameti poole.
MINU KONTO

Logi sisse

Kaotasid parooli?

Ostukorv

Sinu ostukorv on hetkel tühi.

gdpr-image
Sinu parema teenuse tagamiseks kasutame sellel lehel küpsiseid. Külastades lehekülge nõustud küpsiste kasutamistingimustega.
Loe edasi