Älykäs energianhallintapalvelu, joka tasapainottaa sähköverkkoa.

Nykyiset sähköverkot ovat monimutkaisempia kuin koskaan. Muuttuvat energiankulutustottumukset, uusiutuvien energialähteiden integrointi ja kasvavat energiahuoltovaatimukset ovat luoneet tarpeen älykkäille ratkaisuille. Yksi tällainen ratkaisu on Qilowattin yhdessä Fuseboxin kanssa tarjoama tehokas ja innovatiivinen energianhallintapalvelu, joka auttaa tasapainottamaan sähköverkkoa ja hyödyttää sekä kuluttajia että verkko-operaattoreita.

Fusebox on alustapohjainen palvelu, joka mahdollistaa joustavan energiankulutuksen ja osallistumisen sähköverkon tasapainottamiseen. Se toimii virtuaalisena voimalaitoksena, joka yhdistää eri kuluttajat ja heidän energiavaransa yhdeksi kokonaisuudeksi. Fusebox pyrkii optimoimaan energiankulutuksen ohjaamalla sitä markkinoiden kysynnän ja verkon tarpeiden mukaan.

Miten Fusebox toimii?

Fusebox käyttää kehittyneitä ohjelmistoalgoritmeja ja reaaliaikaista data-analytiikkaa energiankulutustottumusten seuraamiseen ja verkon tarpeisiin vastaamiseen. Tämän ansiosta sulaketaulu voi säädellä energiankulutusta verkon senhetkisen tilan mukaan ja osallistua kysynnän ja tarjonnan tasapainottamiseen. Fusebox-alusta kommunikoi suoraan energiantuottajien ja verkko-operaattoreiden kanssa saumattoman yhteistyön ja maksimaalisen tehokkuuden varmistamiseksi.

Verkon tasapainottaminen!

Fusebox osallistuu verkon tasapainottamiseen vähentämällä kuormitusta kriittisinä hetkinä ja edistämällä siten sähköverkon vakautta. Näin vältetään verkon ylikuormittuminen ja vähennetään fossiilisia polttoaineita käyttävien voimalaitosten tarvetta.

Osallistumismaksu

Fusebox korvaa kuluttajille heidän panoksensa verkon tasapainottamiseen. Kuluttajat voivat ansaita tuottoa vähentämällä energiankulutustaan kriittisinä aikoina tai siirtämällä sitä edullisempiin aikoihin. Tämä tarkoittaa, että Fusebox maksaa kuluttajille jaettua tuottoa, mikä motivoi heitä osallistumaan aktiivisesti energiatasapainon varmistamiseen. Energiamarkkinoilla tarjottava palvelu on mFRR, joka on lyhenne sanoista "Manual Frequency Restoration Reserve", joka on englanninkielinen termi, joka tarkoittaa "manuaalista taajuuden palautusreserviä". mFRR on varavoiman lähde, jota käytetään sähköverkoissa taajuuden tasapainon palauttamiseen.

Mikä on mFRR

mFRR eli manuaalinen taajuuden palautusreservi on järjestelmä, jonka avulla voidaan reagoida sähköverkon taajuuden muutoksiin ja palauttaa taajuuden tasapaino. Seuraavassa on yleiskatsaus mFRR:n toimintaan:

Sähköverkkomme taajuus on 50 Hz. Verkon ylläpito on kriittinen tekijä verkon toiminnan ja sähkölaitteiden luotettavuuden kannalta. Sähköverkossa esiintyy pieniä taajuusvaihteluita, kun sähkön tuotannon ja kulutuksen välinen tasapaino häiriintyy. Jos esimerkiksi suuri tuotantoyksikkö sammutetaan tai suuri määrä sähkönkuluttajia kytketään päälle tai pois päältä, taajuus voi tilapäisesti vaihdella.

Sähköverkko-operaattori, kuten Elering Virossa, havaitsee taajuuden muutoksen ja rekisteröi, että sähköverkkoon on puututtava taajuuden tasapainottamiseksi. mFRR on voimalaitosten tai muiden sähköntuotantolähteiden varakapasiteetti. Näiden virtalähteiden on kyettävä reagoimaan nopeasti kompensoidakseen verkon taajuusvaihteluita. Vakauden varmistamiseksi verkkoon on syötettävä lisäenergiaa tai sitä on vähennettävä. Elering lähettää salatun komennon Fuseboxille, joka välittää sen edelleen kaikille asiakkailleen. Jos sähköverkossa on pulaa energiasta, kulutusta voidaan vähentää sen sijaan, että lisättäisiin energiaa vakauden varmistamiseksi. Tätä Qilowatt tarjoaa yhteistyössä Fuseboxin ja kaikkien asiakkaidensa kanssa.

Eri teholähteet lisäävät tai vähentävät mFRR:n käskystä tehoaan vaaditun tason mukaisesti taajuuden tasapainon palauttamiseksi. Jos taajuus on vähentynyt, tuotanto lisääntyy, ja jos taajuus on lisääntynyt, tuotanto vähenee.

mFRR palauttaa verkon taajuuden normaalille tasolle ja varmistaa näin sähköjärjestelmän vakauden. Sähkön tuotannon ja kulutuksen välinen tasapaino palautuu ja taajuus pysyy halutulla nimellisellä tasolla.

Lue lisää mFRR:stä Eleringin verkkosivuilta.

Mikä on joustavuusmarkkinat?