Nutikas energiahaldusteenus, mis tasakaalustab elektrivõrku

Elektrivõrkude toimimine on tänapäeval keerulisem kui kunagi varem. Muutuvad energiatarbimise harjumused, taastuvenergia integreerimine ja suurenevad nõudmised energiavarustusele on tekitanud vajaduse nutikate lahenduste järele. Üks selline lahendus on Qilowatti ja Fusebox koostöös pakutav, tõhus ja innovatiivne energiahaldusteenus, mis aitab tasakaalustada elektrivõrku ning toob kasu nii tarbijatele kui ka võrguoperaatoritele.

Fusebox on platvormipõhine teenus, mis võimaldab paindlikku energiatarbimist ja osalemist elektrivõrgu tasakaalustamises. See tegutseb virtuaalse jõujaamana, ühendades erinevad tarbijad ja nende energiaressursid ühtseks tervikuks. Fuseboxi eesmärk on optimeerida energiatarbimist, suunates seda vastavalt turunõudlusele ja võrgu vajadustele.

Kuidas Fusebox toimib?

Fusebox kasutab täiustatud tarkvaralisi algoritme ja reaalajas andmeanalüüsi, et jälgida energiatarbimise mustrit ning reageerida elektrivõrgu nõudmistele. See võimaldab Fuseboxil reguleerida energiatarbimist vastavalt võrgu hetkeseisule ning osaleda nõudluse ja pakkumise tasakaalustamisel. Fuseboxi platvorm suhtleb otse energiatootjate ja võrguoperaatoritega, et tagada sujuv koostöö ja maksimaalne efektiivsus.

Võrgu tasakaalustamine!

Fusebox osaleb võrgu tasakaalustamises, vähendades koormust kriitilistel hetkedel ja andes seeläbi panuse elektrivõrgu stabiilsusesse. See aitab vältida võrgu ülekoormust ja vähendab vajadust fossiilkütustel põhinevate jõujaamade järele.

Osalemise tasu

Fusebox kompenseerib tarbijaid nende panuse eest võrgu tasakaalustamisse. Tarbijad saavad teenida tulu, kui nad vähendavad energiatarbimist kriitilistel hetkedel või suunavad seda madalama hinnaga perioodidele. See tähendab, et Fusebox maksab tarbijatele jagatud tulu, motiveerides neid aktiivselt osalema energiatasakaalu tagamisel. Teenus mida energiturul osutatakse on mFRR, mis tähendab "Manual Frequency Restoration Reserve", mis on ingliskeelne termin ja tõlkes tähendab "käsitsi sageduse taastamise reserv". mFRR on elektrivõrkudes kasutatav reservvõimsuse allikas, mida kasutatakse sageduse tasakaalu taastamiseks.

Mis on mFRR

mFRR ehk Manual Frequency Restoration Reserve on süsteem, mis võimaldab reageerida elektrivõrgu sageduse muutustele ja taastada sageduse tasakaal. Siin on üldine ülevaade sellest, kuidas mFRR töötab:

Meie elektrivõrgu sagedus on 50 Hz. Võrgu toimimiseks ja elektriseadmete töökindluseks on selle säilitamine ülikriitiline. Elektrivõrgus tekivad väikesed sageduse kõikumised, kui elektrienergia tootmise ja tarbimise tasakaal on häiritud. Näiteks kui suur elektritootmisüksus katkestatakse või kui suur hulk elektritarbijaid lülitatakse sisse või välja, võib sagedus ajutiselt kõikuda.

Elektrivõrgu haldaja, nagu Elering Eestis, tuvastab sageduse muutuse ja registreerib, et elektrivõrk vajab sageduse tasakaalustamiseks sekkumist. mFRR on reservvõimsus elektrijaamades või muudes elektritootmise allikates. Need võimsusallikad peavad olema võimelised reageerima kiiresti, et kompenseerida sageduse kõikumisi võrgus. Stabiilsuse tagamiseks tuleb võrku suunata täiendavat energiat või seda vähendada. Elering saadab vastava krüpteeritud käsu Fuseboxile, kes edastab selle siis kõikidele oma klientidele. Kui võrgus on energiat puudu võib stabiilsuse tagamiseks täiendava energia lisamise asemel hoopis vähendada tarbimist. Seda viimast pakubki Qilowatt koostöös Fuseboxi ja kõikide oma klientidega.

mFRR-i käskluse peale erinevad võimsusallikad suurendavad või vähendavad oma elektritootmist vastavalt vajalikule tasemele, et taastada sageduse tasakaal. Kui sagedus on langenud, suurendatakse tootmist, ja kui sagedus on tõusnud, vähendatakse tootmist.

mFRR-i abil toimub võrgu sageduse taastamine normaalsele tasemele, mis tagab elektrisüsteemi stabiilsuse. Elektritootmise ja tarbimise tasakaal taastub, ning sagedus püsib soovitud nominaaltasemel.

Loe lähemalt mFRR kohta Eleringi lehelt

Mis on paindlikkusturg