Privaatsustingimused

 

Internetinės parduotuvės qilowatt.eu ir äpi app.qilowatt.it vyriausiasis asmens duomenų tvarkytojas yra QWATT OÜ (registro kodas 16373039), esantis Veski, Kudinos k., Jõgeva savivaldybė, Jõgeva apskritis, 49210 ir el.paštas info@qilowatt. tai.

Tvarkomi šie asmens duomenys:

 • vardas, pavardė, telefono numeris ir elektroninio pašto adresas;
 • prekių pristatymo adresas;
 • Banko sąskaitos numeris;
 • prekių ir paslaugų savikaina bei su mokėjimais susiję duomenys (pirkimo istorija);
 • klientų aptarnavimo informacija.

Kokiais tikslais tvarkomi asmens duomenys?

 • Asmens duomenys naudojami klientų užsakymams tvarkyti ir prekėms pristatyti.
 • Pirkimų istorijos duomenys (pirkimo data, prekės, kiekis, klientų duomenys) naudojami perkamų prekių ir paslaugų apžvalgai sudaryti bei klientų pageidavimams analizuoti.
 • Banko sąskaitos numeris naudojamas grąžinant mokėjimus klientui.
 • Asmens duomenys, tokie kaip el. paštas, telefono numeris, kliento vardas, tvarkomi siekiant išspręsti su prekių ir paslaugų teikimu (klientų aptarnavimu) susijusius klausimus.
 • Internetinės parduotuvės naudotojo IP adresas ar kiti tinklo identifikatoriai yra tvarkomi siekiant teikti internetinę parduotuvę kaip informacinės visuomenės paslaugą ir kaupti naudojimosi internetu statistiką.

Teisinis pagrindas

Asmens duomenys tvarkomi siekiant įvykdyti su klientu sudarytą sutartį.
Asmens duomenų tvarkymas atliekamas siekiant įvykdyti teisinę prievolę (pvz., buhalterinė apskaita ir vartotojų ginčų sprendimas).

Gavėjai, kuriems perduodami asmens duomenys

 • Asmeninė informacija perduodama internetinės parduotuvės klientų aptarnavimo tarnybai, kad būtų galima tvarkyti pirkinius ir pirkinių istoriją bei spręsti klientų problemas.
 • Vardas, telefono numeris ir elektroninio pašto adresas bus persiųstas kliento pasirinktam transporto paslaugų teikėjui. Tuo atveju, kai prekės pristatomos per kurjerį, be kontaktinių duomenų bus nurodytas ir kliento adresas.
 • Jei internetinėje parduotuvėje atsiskaito paslaugų teikėjas, asmens duomenys bus perduoti paslaugų teikėjui apskaitos tikslais.
 • Asmens duomenys gali būti perduodami informacinių technologijų paslaugų teikėjams, jei tai būtina internetinės parduotuvės funkcionalumui ar duomenų talpinimui užtikrinti.

Saugumas ir prieiga prie duomenų

 • Asmens duomenys saugomi Veebimajutus.ee ir TransIP.eu serveriuose, esančiuose Europos Sąjungos valstybės narės ar prie Europos ekonominės erdvės prisijungusių šalių teritorijoje.
 • Duomenys gali būti perduodami į šalis, kurių duomenų apsaugos lygį Europos Komisija įvertino kaip tinkamą, ir JAV įmonėms, kurios yra susijusios su Privatumo skydo sistema.
 • Prieiga prie asmens duomenų turi internetinės parduotuvės darbuotojai, kurie gali prieiti prie asmens duomenų, siekdami išspręsti techninius klausimus, susijusius su naudojimusi internetine parduotuve, bei teikti klientų aptarnavimo paslaugas.
 • Internetinė parduotuvė įgyvendina tinkamas fizines, organizacines ir IT saugumo priemones, skirtas apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, praradimo, pakeitimo ar neteisėtos prieigos ir atskleidimo.
 • Asmens duomenų perdavimas įgaliotiems internetinės parduotuvės tvarkytojams (pvz., transporto paslaugų teikėjui ir duomenų prieglobai) vyksta su elektronine parduotuve ir įgaliotais duomenų tvarkytojais sudarytų sutarčių pagrindu. Įgalioti duomenų tvarkytojai privalo užtikrinti tinkamas asmens duomenų tvarkymo apsaugos priemones.

Prieiga prie asmens duomenų ir jų taisymas

 • Su asmens duomenimis galima susipažinti ir atlikti pataisymus internetinės parduotuvės vartotojo profilyje. Jei pirkimas buvo atliktas be vartotojo abonemento, asmeninius duomenis galima pasiekti per klint palaikymą.

Sutikimo atšaukimas

 • Jeigu asmens duomenų tvarkymas vyksta kliento sutikimo pagrindu, klientas turi teisę atšaukti sutikimą apie tai pranešdamas klientų aptarnavimo tarnybai el.

Konservavimas

 • Uždarius internetinės parduotuvės kliento paskyrą, asmens duomenys bus ištrinti, nebent tokius duomenis reikia saugoti apskaitai ar vartotojų ginčams spręsti.
 • Jei pirkimas internetinėje parduotuvėje buvo atliktas be kliento paskyros, pirkinių istorija bus saugoma trejus metus.
 • Kilus ginčams dėl mokėjimų ir vartotojų ginčų, asmens duomenys saugomi iki ieškinio įvykdymo arba senaties termino pabaigos.
 • Apskaitos tikslais reikalingi asmens duomenys saugomi septynerius metus.

Ištrynimas

 • Norėdami ištrinti asmeninę informaciją, susisiekite su klientų aptarnavimo tarnyba el.
 • Į prašymą ištrinti turi būti atsakyta ne vėliau kaip per mėnesį ir nurodomas ištrynimo terminas.

Perdavimas

 • Į elektroniniu paštu pateiktą prašymą dėl asmens duomenų perdavimo bus atsakyta ne vėliau kaip per mėnesį.
 • Klientų aptarnavimo tarnyba nustato ir praneša apie asmeninę informaciją, kuri turi būti perduota.

Tiesioginės rinkodaros pranešimai

 • Pašto adresas ir telefono numeris bus naudojami siunčiant tiesioginės rinkodaros pranešimus, jei klientas davė sutikimą. Jei klientas nenori gauti tiesioginės rinkodaros pranešimų, el. laiško poraštėje pasirinkite atitinkamą nuorodą arba susisiekite su klientų aptarnavimo tarnyba.
 • Jei asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros (profiliavimo) tikslais, klientas turi teisę bet kada nesutikti, kad būtų tvarkomi pirminiai ir tolesni jo asmens duomenys, įskaitant tiesioginės rinkodaros profiliavimą, apie tai pranešdamas klientų aptarnavimo tarnybai el. paštu (ši informacija). turi būti pateikta aiškiai ir atskirai nuo bet kokios kitos informacijos).

Argumentų sprendimas

Ginčai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, sprendžiami per klientų aptarnavimo centrą (support@qilowatt.it). Priežiūros institucija yra Estijos duomenų apsaugos inspekcija (info@aki.ee).

QWATT OÜ yra vyriausiasis asmens duomenų tvarkytojas. QWATT OÜ asmens duomenis, reikalingus mokėjimams atlikti, perduoda įgaliotajam duomenų tvarkytojui Maksekeskus AS.