1. QWATT OÜ (Qilowatt It) tarpininkauja parduotai prekei suteikiant gamintojo garantiją. Garantija suteikia pirkėjui teisę reikalauti nemokamai pataisyti daiktą arba pakeisti daiktą, jei tai neįmanoma arba nepavyksta, garantiniu laikotarpiu.
  2. Garantija padengia gamintojo sukeltų statybos, gamybos ir medžiagų defektų šalinimo išlaidas per gamintojo nurodytą laikotarpį.
  3. Gamintojo garantija apsiriboja techninės įrangos atstatymu į pradinę būseną ir būklę. Gamintojo garantija paprastai neleidžia pakeisti prekės į naują arba atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties. Gamintojo garantija taip pat nepadengia išlaidų, atsiradusių dėl gaminių naudojimo ar negalėjimo naudoti, duomenų praradimo ar kitų panašių įvykių.
  4. Pirktos prekės garantijos galiojimą patvirtinantis dokumentas yra Pardavimo sutarties arba pardavimo sąskaitos patvirtinimas.
  5. Garantinis laikotarpis prasideda nuo prekės pristatymo pirkėjui ir galioja iki prekės gamintojo nurodyto termino pabaigos.
  6. Jei prekė yra taisoma garantiniu laikotarpiu, garantinis laikotarpis pratęsiamas taisymo laikotarpio trukme. Pakeitus prekę nauja preke, naujai prekei suteikiama tokia pati garantija kaip ir pardavimo garantija.
  7. Garantija neatmeta ir neapriboja pirkėjo teisės naudotis kitomis teisinėmis ar sutartinėmis priemonėmis.