1. QWATT OÜ (Qilowatt It) biedt een fabrieksgarantie voor het verkochte product. De garantie geeft de koper het recht om kosteloos aanspraak te maken op reparatie van de goederen of, in geval van onmogelijkheid of mislukking van reparatie, op vervanging van de goederen.
  2. De garantie dekt de kosten voor het herstellen van gebreken in het ontwerp, de fabricage en de materialen van het product en gebreken die door deze gebreken worden veroorzaakt gedurende de door de fabrikant aangegeven periode.
  3. De fabrieksgarantie is beperkt tot het herstellen van de hardware naar de oorspronkelijke kenmerken en staat. De garantie van de fabrikant geeft je normaal gesproken niet de mogelijkheid om het product te vervangen door een nieuw exemplaar of om je terug te trekken uit het verkoopcontract. De garantie van de fabrikant dekt ook niet de kosten van het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de producten, verlies van gegevens of soortgelijke gebeurtenissen.
  4. Het document dat de geldigheid van de garantie van het gekochte product bewijst, is de bevestiging van het verkoopcontract of de verkoopfactuur.
  5. De garantieperiode gaat in op de datum van levering van het product aan de koper en duurt tot het einde van de door de fabrikant opgegeven periode.
  6. Als het product tijdens de garantieperiode wordt gerepareerd, wordt de garantieperiode verlengd met de duur van de reparatie. Als een product wordt vervangen door een nieuw product, geldt voor het nieuwe product een nieuwe garantie met dezelfde duur als de verkoopgarantie.
  7. De garantie vormt geen uitsluiting of beperking van het recht van de koper om andere rechtsmiddelen uit te oefenen die wettelijk of contractueel beschikbaar zijn.