Pakalpojuma noteikumi

Vispārīgie iestatījumi

 1. Šie QWATT OÜ (reģistra kods 16373039) (turpmāk Pārdevējs) noteikumi un nosacījumi attiecas uz visiem https://qilowatt.eu e-veikala Lietotājiem.
 2. Piekrītot noteikumiem un nosacījumiem, lietotājs apliecina, ka ir izlasījis, piekrīt un ievēro noteikumus un nosacījumus.

Datu aizsardzības un apstrādes principi

 1. Lai nodrošinātu pareizu apkalpošanu, no lietotājiem tiek apkopoti šādi dati:
  1. personas identifikācijas dati;
  2. kontakti;
  3. darījuma informācija.
 2. Papildus lietotāja tieši sniegtajiem datiem, pārdevējs uzglabā un apstrādā arī tiešsaistes vidē apkopotos funkcionālos datus (sīkdatnes) un trešo pušu (Facebook un Google Analytics) sniegtos datus.
 3. Pārdevējs saglabās datus tik ilgi, cik norādīts privātuma paziņojumā.
 4. Pārdevējs nodrošina personas datu aizsardzību un apstrādi saskaņā ar tiesību aktiem un labo praksi.
 5. Ja Privātuma politikā ir panākta vienošanās, ka Lietotājs piekrīt mārketinga piedāvājumu saņemšanai, Pārdevējs var sazināties ar Lietotāju mārketinga nolūkos.
 6. Lietotājs var mainīt piekrišanu mārketinga piedāvājumu saņemšanai, par to brīdinot Pārdevēju.
 7. Lietotāja pienākums ir droši lietot e-veikalu. E-veikala apmeklējumam izmantotajai ierīcei jābūt drošai un personas identifikācijas datiem jābūt privātiem.
 8. Ja Lietotājam kļūst zināms vai rodas aizdomas, ka viņa personas datiem varētu būt pieejama trešā persona, viņam nekavējoties ir jāmaina attiecīgie dati, lai neļautu citiem piekļūt viņa datiem.

Preču iegāde

 1. E-veikalā ir iespēja iegādāties preces noliktavā. Preču cena un pieejamība var tikt mainīta bez brīdinājuma.
 2. Pārdevējam ir tiesības atkāpties no e-veikalā noslēgtā pirkuma līguma un nepiegādāt pasūtītās preces vai nesniegt pakalpojumu šādos gadījumos:
  • preces ir beigušās noliktavā;
  • e-veikalā sistēmas kļūdas dēļ ir nepareizi uzrādīta preču cena vai īpašības;
  • ja pircējs neatbilst pārdevēja noteiktajiem nosacījumiem;
 3. Ja pārdevējs nevar izpildīt pasūtījumu, samaksātā summa tiks atmaksāta.
 4. Par precēm var norēķināties ar PayPal vai bankas pārskaitījumu uz rēķinā norādīto rekvizītu.
 5. Preces tiks piegādātas uz pasūtījumā norādīto piegādes adresi, atbilstoši klienta izvēlētajam piegādes veidam, norunātajā laikā.
 6. Ja pircējs preces neizņem 14 dienu laikā pēc norunātā preces saņemšanas datuma, tiek uzskatīts, ka Lietotājs ir pārkāpis pirkuma līgumu un nevēlas preci. Pārdevējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no pirkuma līguma un ieskaitīt radušās izmaksas.

Atteikšanās no pirkuma līguma un preču atgriešana

 1. Lietotājam ir tiesības atkāpties no pirkuma līguma 14 dienu laikā no preces piegādes dienas.
 2. Atgrieztajai precei jābūt pārdevēja iepakojumā un bez lietošanas pēdām. Saskaņojiet produktu atgriešanu sadarbībā ar klientu atbalstu.
 3. Atgrieztā produkta transportēšanas izmaksas sedz lietotājs.

Atbildība un strīdu izšķiršana

 1. Preču neatbilstības līguma nosacījumiem gadījumā lietotājs var atsaukties uz likumā paredzētajiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, tai skaitā pieprasīt līguma izpildi, pieprasīt zaudējumu atlīdzību un līguma atcelšanu.
 2. Preču garantijas nosacījumi ir pieejami elektroniski e-veikalā.
 3. Preču gadījumā, kas neatbilst līguma nosacījumiem, pretenzijas var pieteikt pārdevējam viena mēneša laikā no preču piegādes dienas. Ja tiek konstatēti defekti, preces nedrīkst lietot, ja tie pasliktina preces stāvokli.
 4. Lai vēlāk būtu vieglāk risināt problēmas, pircējam jāsaglabā pirkuma dokumenti, kas apliecina, ka prece ir iegādāta pārdevēja e-veikalā.
 5. Sūdzības jāiesniedz pa e-pastu: support@qilowatt.it vai sazinoties ar e-veikalu, kā norādīts kontaktinformācijā.
 6. Gadījumā, ja prece ir bojāta, patērētājam ir tiesības vispirms pieprasīt, lai prece tiek bez maksas salabota vai aizstāta ar jaunām precēm.
 7. Pārdevējs nav atbildīgs par preces defektiem, kas radušies nepareizas lietošanas, apkopes vai preces bojājumu dēļ.
 8. Ierīcei, uz kuru attiecas prasība, ir jābūt identificējamai kā Pārdevēja pārdotai ierīcei (sērijas numurs).
 9. Tāpat ierīci nedrīkst atvērt vai nomainīt tās daļas.
 10. Pārdevējs nodrošina, ka e-veikalā nopērkamās preces atbilst Eiropas Savienībā spēkā esošajiem standartiem.
 11. Lietotājs var vērsties Patērētāju tiesību aizsardzības pārvaldē, lai atrisinātu strīdu par preci.